Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

O REAL H2

Real H2 to rewolucyjny produkt zawierający wodór cząsteczkowy, którego aktywne cząsteczki gazowego wodoru są uwięzione w specjalnie zaprojektowanej biopolimetrycznej matrycy spożywczej i jako takie są trwałe w postaci sproszkowanej. Ta specjalna postać została zarejestrowana jako produkt Real H2 i jest wytwarzana w postaci tabletek odpowiednich do spożycia przez ludzi, która umożliwia stopniowe uwalnianie wodoru podczas trawienia (powolne uwalnianie), umożliwiając w ten sposób pełne wykorzystanie tej dobroczynnej cząsteczki.

Tabletki Real H2 to odżywcze suplementy diety zalecane do zwiększenia odporności organizmu na stres, łagodzenia napięcia fizycznego i zmęczenia psychicznego, poprawy ogólnej kondycji, spowalniają proces starzenia się i mają pozytywny wpływ na skórę, w szczególności u osób starszych.

Najbardziej praktyczny i najbezpieczniejszy sposób wykorzystania wodoru cząsteczkowego to podawanie doustne. Większość badań klinicznych nie wykazała żadnych skutków ubocznych podawania doustnego H2.

Inne informacje i badania można znaleźć pod następującymi odnośnikami:

CO TO JEST WODÓR CZĄSTECZKOWY?

Wodór cząsteczkowy jest najprostszą, najlżejszą i najobficiej występującą cząsteczką we wszechświecie. Jego mały rozmiar fizyczny umożliwia mu pasywne rozprzestrzenianie się przez błony komórkowe dzięki gradiencie stężenia. Pasywna dyfuzja wodoru cząsteczkowego przez dwuwarstwowe błony komórkowe umożliwia łatwe dostarczanie wodoru do tkanek docelowych, w tym mózgu, wątroby, serca lub dowolnego innego narządu dotkniętego stresem oksydacyjnym lub uszkodzeniem komórkowym.

Wodór cząsteczkowy odznacza się wieloma zaletami jako innowacyjny środek terapeutyczny w medycynie klinicznej. Mały rozmiar cząsteczkowy umożliwia szybką dyfuzję do narządów docelowych, podczas gdy fizjologiczne zmienne (np. pH, nasycenie tlenem, temperatura, ciśnienie krwi) nie ulegają wpływom w przypadku stosowania wodoru cząsteczkowego. Ponadto wodór cząsteczkowy mógł być dostarczany różnymi drogami podawania, przy czym stosowanie doustne zostało uznane za bezpieczne i najkorzystniejsze. Większość badań klinicznych nie wykazała żadnych skutków ubocznych po doustnym podaniu wodoru. Bezpieczeństwo i niski koszt nabycia stanowią, że wodór cząsteczkowy jest dogodnym środkiem do szerokich zastosowań klinicznych.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

INSTYTUT WODORU CZĄSTECZKOWEGO

Mimo że badanie jest na wczesnym etapie, ponad 1000 artykułów naukowych wskazuje, że wodór ma potencjał terapeutyczny w ponad 170 różnych modelach chorób ludzi i zwierząt oraz ma wpływ w zasadzie na każdy narząd ludzkiego ciała.

  • Wodór cząsteczkowy (H2) lub dwuatomowy wodór jest pozbawionym smaku i zapachu gazem łatwopalnym. Wodór zmniejsza stres oksydacyjny i poprawia homeostazę redoks częściowo za pośrednictwem szlaku Nrf2, który reguluje poziomy glutationu, dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy itp.
  • Wodór, podobnie jak inne gazowe cząsteczki sygnałowe (np. NO*, CO, H2S), moduluje transdukcję sygnału, fosforylację białek i ekspresję genów, która zapewnia jego ochronne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwapoptotyczne.

O WYNALAZCY PROF. DUŠANIE MILJKOVIČU

NAUKOWIEC Z PONAD 50-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W BADANIACH CHEMII BIOLOGICZNEJ

MA NA SWOIM KONCIE JUŻ PONAD 30 UZNANYCH PATENTÓW (głównie w USA, ale większość jego najważniejszych patentów jest uznana na całym świecie)

Wielokrotnie juz wykazano, że stres oksydacyjny ma bardzo niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie i witalność w ten sposób, że uszkadza niektóre ważne dla życia funkcje komórek i jest jedną z głównych przyczyn innych niezwykle ważnych, ale negatywnych czynników zdrowotnych znanych jako zapalenie.

Częstotliwość stresu oksydacyjnego była zaskakująca; ten fakt potwierdziło wielu naukowców, którzy doszli do wniosku, że dla ponad 100 zwykłych chorób pierwotną lub wtórną przyczyną był stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny niekorzystnie wpływa również na królestwo zwierząt i roślin.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

Na podstawie długiej i uwieńczonej sukcesami kariery naukowej profesora Miljkoviča możemy Państwu zaoferować stworzone przez niego i opatentowane antyoksydacyjne produkty wodorowe.

Profesor Miljkovic spędził ostatnie 20 lat (jako naukowiec i wynalazca) na badaniach nowych silnych przeciwutleniaczy. Stara się odkryć „idealny” antyoksydant. Taki, który nie tylko nie wywołuje wolnorodnikowej reakcji łańcuchowej, ale taki, który blokuje szkodliwe wolne rodniki w jednym kroku, poprzez przemianę wolnego rodnika na stabilny produkt redukcyjny – prosta przemiana szkodliwych rodników aktywnego tlenu na cząsteczki wody.

Przed rokiem odkrył prawidłowe połączenie składników, aby stworzyć silny i zdrowy system antyoksydacyjny (oparty na „aktywnej cząsteczce wodorowej”).

Teraz przedstawiamy Państwu najnowszą wersję jego odkrycia zwaną RealH2.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

Jeśli chcesz zostać dystrybutorem, skontaktuj się z nami