Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

O REAL H2

Real H2 je revoluční produkt obsahující molekulární vodík, jehož aktivní molekuly plynného vodíku jsou přichyceny v speciálně navržené potravinářské biopolymetrické matrici a jako takové jsou stabilní v práškové formě. Tato speciální forma je registrována jako produkt Real H2 a vyrábí se ve formě tablety vhodné ke konzumaci, která umožňuje postupné uvolňování vodíku během trávení (pomalé uvolňování), což umožňuje kompletní využití této prospěšné molekuly.

Real H2 je certifikovný produkt vyráběný v Srbsku, který je registrován v EU databázi vedené ministerstvem zdravotnictví.

Tablety Real H2 jsou výživovým doplňkem stravy určeným ke zvýšení odolnosti našeho těla proti stresu, k uvolnění po fyzické a duševní námaze, zlepšení celkové kondice, zpomalují proces stárnutí a mají pozitivní vliv na pokožku, především pro starší lidi.

Nejpraktičtější a nejbezpečnější způsob využití molekulárního vodíku je orální. Většina klinických studií nezjistila žádné vedlejší účinky perorálního příjmu vodíku.

Další informace a studie naleznete na následujících odkazech:

CO JE MOLEKULÁRNÍ VODÍK?

Molekulární vodík je nejjednodušší, nejlehčí a nejpočetnější molekula ve vesmíru. Jeho malá fyzikální velikost mu umožňuje rozptylovat se pasivně přes membrány díky koncentračnímu gradientu. Pasivní difúze molekulárního vodíku přes membrány s buněčnou dvouvrstvou umožňuje snadné dodání vodíku do cílových tkání včetně mozku, jater, srdce nebo jiného orgánu postiženého oxidačním stresem nebo buněčným poškozením.

Molekulární vodík má mnoho možných výhod jako inovativní terapeutické činidlo v klinické medicíně. Malá molekulární velikost umožňuje jeho rychlou difuzi k cílovým orgánům, zatímco fyziologické proměnné (například pH, saturace kyslíkem, teplota, krevní tlak) nejsou ovlivněny aplikací molekulárního vodíku. Kromě toho by molekulární vodík mohl být dodáván různými způsoby podání, přičemž orální způsob podání byl uznán za bezpečný a nejvhodnější. Většina klinických studií nezjistila žádné nežádoucí účinky po perorálním podání vodíku. Bezpečnost a nízké pořizovací náklady určují molekulární vodík jako vhodnou látku na rozsáhlé klinické použití.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

INSTITUT MOLEKULÁRNÍHO VODÍKU

I když výzkum probíhá teprve krátce, již přes 1 000 vědeckých článků naznačuje, že vodík má terapeutický potenciál ve více než 170 různých modelech onemocnění lidí a zvířat a v podstatě má vliv na každý orgán lidského těla.

  • Molekulární vodík (H2) nebo dvouatomových vodík je hořlavý plyn bez chuti a bez zápachu. Vodík snižuje oxidační stres a zlepšuje redoxní homeostázu částečně zprostředkovanou Nrf2, která reguluje hladiny glutathionu, superoxiddismutázy, katalázy atd.
  • Vodík, podobně jako jiné plynné signální molekuly (například NO *, CO, H2S), moduluje signální transdukci, fosforylaci proteinu a genovou expresi, která poskytuje jeho protizánětlivé, antialergické a antiapoptotické ochranné účinky.

O VYNÁLEZCI PROF. Dušana Miljkovic

JE TO VĚDEC S VÍCE NEŽ 50 LETY ZKUŠENOSTÍ VE VÝZKUMU V BIOLOGICKÉ CHEMII

Má na svém kontě JIŽ VÍCE NEŽ 30 UZNANÝCH PATENTŮ (hlavně v USA, ale většina jeho nejdůležitějších patentů je uznána celosvětově).

Už mnohokrát bylo prokázáno, že oxidační stres má velmi nepříznivý vliv na lidské zdraví a vitalitu, protože poškozuje některé životně důležité funkce buněk a je jednou z hlavních příčin jiných mimořádně důležitých, ale negativních zdravotních faktorů známých jako zánět.

Frekvence oxidačního stresu je překvapivá; tuto skutečnost potvrdilo množství vědeckých výzkumníků, kteří dospěli k závěru, že více než 100 běžných onemocnění má jako primární nebo sekundární příčinu oxidační stres. Oxidační stres má také několik nepříznivých biologických vlivů na rostlinnou a zvířecí říši.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

Na základě dlouhé a úspěšné vědecké kariéry profesora Miljkovice vám můžeme jím vyvinuté a patentované vodíkové antioxidační produkty vřele doporučit.

Profesor Miljkovic strávil posledních 20 let (jako vědec a vynálezce) zkoumáním nových silných antioxidantů. Snažil se najít “ideální” antioxidant, který nevytváří volnou radikálovou řetězovou reakci, ale který blokuje škodlivé volné radikály v jediném kroku – přeměnou volného radikálu na stabilní redukční produkt. Jednoduše řečeno, přeměna škodlivých radikálů aktivního kyslíku na molekuly vody.

Před rokem našel správnou kombinaci přísad, aby vytvořil silný a zdravý antioxidační systém (založený na “aktivní vodíkové molekule”).

Nyní vám představujeme nejnovější verzi jeho vynálezu nazvanou Real H2.

Molecular hydrogen - molekulární vodík - h2

Pokud se chcete stát distributorem, prosím, kontaktujte nás